Kampagner & Kommunikation — 25 februar 2017

Cykling uden alder retter sig mod at give et tilbud til ældre borgere, der ikke selv kan cykle. Andre ældre har mulighed for også at cykle med.

Et projekt i Odense havde som succeskriterie, at 250 ældre deltager hvert år.

Projektet

På baggrund af rigtig gode erfaringer fra bl.a. København blev initiativet opstartet baseret på frivillige. De fungerer som er chauffører på elektriske transportcykler, der kan have 2 passagerer. Turene planlægges på de ældres præmisser, således at de kan opleve by- og naturområder på nærmeste hold. Projektet kan skabe relationer mellem generationerne, få flere ældre op på cyklerne og løse tidens største ældreudfordring – ensomhed.

De frivillige planlægger og faciliterer cykelturene, mens ældrecentrene får stillet cyklerne til rådighed. Der er lavet et bookingsystem, som kan bruges til koordinering af både deltagere og frivillige. De frivillige får tilbudt træning før deltagelsen. Der kan tilknyttes personer i jobaktivering til projektet.

Resultat

I foråret 2014 blev der indkøbt 15 rickshaw cykler. Cyklerne blev placeret på 15 forskellige plejecentre, der gerne ville være en del af projektet. Herefter blev der lavet en 1-årig samarbejdsaftale med Røde Kors Odense. 1. januar 2016 overgik projektet til Ældre- og Handicapforvaltningen, der har valgt at lave en samarbejdsaftale med foreningen Cykling uden alder. De skal fremover hverve og koordinere de frivillige.

I projektperioden har der i gennemsnit været tilknyttet 60 frivillige til projektet og ca. 230 ældre. Der er kørt 696 registrerede ture med 1 – 2 ældre pr. tur. Derudover er der gennemført ture af personalet, en tur Odense – Hamborg, Fyn Rundt og diverse ture til julemarked, dyrskue, Havnekulturfestival etc., hvor der har deltaget 15 – 20 ældre hver gang.

Dermed er der en målopfyldelse på 335 %.

Cykling uden alder er et national og internationalt initiativ – 69 kommuner har i dag tilsvarende tilbud.

Cykling uden alder

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.