Om os

Samarbejdsform i Det Kommunale Cykelfagråd

Samarbejdet i Det Kommunale Cykelfagråd bygges op omkring to årlige møder, studieture samt mulighed for at medlemmerne kan kontakte og besøge hinanden. Generalforsamlingen afholdes virtuelt i april. Møderne sker på skift hos medlemmerne af netværket.

Det besluttes fra møde til møde hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen. Her tages der udgangspunkt i aktuelle behov, og alle er velkomne til at komme med forslag til emner. Det er muligt at invitere eksterne, f.eks. rådgivere til at komme med oplæg på møderne.

Der er oprettet ni fag-/arbejdsgrupper, som man kan melde sig ind i alt efter interesser.

Har I fået lyst til at høre nærmere om Cykelfagrådet eller er I allerede nu blevet overbevist om fordelene ved at deltage så find kontaktoplysninger her.

Etableringen af Det Kommunale Cykelfagråd

Danske kommuner fik gennem en årrække støtte fra staten til cykelfremmende initiativer. Med støtten fulgte der en forpligtigelse til at formidle resultater og erfaringer til de øvrige kommuner. I Vejdirektoratet blev der oprettet et sekretariat, som bl.a. formidlede evalueringerne af de enkelte projekter gennem rapporter, artikler i tidsskrifter eller indlæg på seminarer og kongresser. De forskellige kurser, studierejser og seminarer, som trafikpuljesekretariatet arrangerede, understøttede det fagligt samarbejde mellem de kommuner, der havde fået støtte til gennemførelse af cykelprojekter. I 1999 blev trafikpuljen lukket, og Vejdirektoratets trafikpuljesekretariat blev nedlagt. Dermed blev en sikring af formidlingsopgaverne alene overdraget til kommunerne. Og det faglige forum, der var blevet dannet mellem de enkelte kommuner, var i fare for at forsvinde.

For at sikre fortsættelsen af det etablerede samarbejde og for at sikre at de indhentede erfaringer i de enkelte kommuner blev formidlet videre, blev kommunerne og Vejdirektoratet enige om at etablere et fagligt cykelnetværk. Vejdirektoratet trak sig ud som sekretariat for cykelnetværket i 2001, og siden er mødetilrettelæggelsen gået på skift mellem de enkelte medlemmer af netværket.

I 2014 dannedes det Kommunale Cykelfagråd som en selvstændig forening med afsæt i det daværende cykelnetværk. Det Kommunale Cykelfagråd tæller i dag medlemmer fra 28 af landets kommuner samt supercykelstisamarbejderne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Cykelfagrådet er åbent for alle kommuner og kommunale samarbejder.

Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening samt Cyklistforbundet er inviteret til at deltage i møderne som observatører.