Sundhed & Økonomi — 10 oktober 2012

Forbrænd fedtet på elcyklen

Skift bilen ud med cyklen på turen til og fra arbejde. Det betyder forbedret sundhed også for el-cyklisterne, viser undersøgelse.

Aarhus Cykelbys sundhedsprojekt ”Sund på 2 hjul” har undersøgt den sundhedsmæssige effekt af at skifte bilen ud med cyklen på turen til og fra arbejde. Resultaterne taler deres tydelige sprog: Lavere fedtprocent, bedre kondital og en livrem, som kan spændes flere huller ind – og det gælder også el-cyklisterne!

Seks Arla-medarbejdere har deltaget i sundhedsprojektet ”Sund på 2 hjul”, hvor de har cyklet på arbejde fra april til oktober.

Deltagerne er blevet sundhedstjekket før, under og efter projektet, og resultaterne er overbevisende også for el-cyklisterne. Det gælder både de målbare resultater og deltagernes oplevelse af egen helbredstilstand. Deltagerne har forbedret deres værdier for både BMI, fedtproducent, taljemål og kondital, og de subjektive tilbagemeldinger er meget positive:

Der er sket en udvikling med mig, som jeg kan mærke – jeg føler mig mere energisk, gladere og sundere. Jeg troede ikke, at resultatet ville blive så godt, da vi startede – det er dejligt, det blev modbevist”, fortæller Lone Jensen.

Jeg har fået en form for afhængighed af at cykle. Jeg har virkelig nydt mine ture og har ikke haft lyst til at tage bilen, selvom om den stod klar”, fortæller Betina Mikkelsen, der før projektet tog bilen på arbejde hver dag.

Den målbare sundhed

Sundhedsprojektet indebar, at deltagerne skulle cykle på arbejde i minimum tre dage om ugen fra april til oktober måned. Det sidste sundhedstjek har vist, at alle deltagere har forbedret deres kondital, deres BMI er faldet med op til 9 %, fedtprocenten er reduceret med op til 14 %, og taljemålene reduceret med op til 9 %. Deltagernes subjektive vurdering viser tilsvarende, at deres opfattelse af fysisk form er steget fra 2,7 til 3,6 (på en skala fra 1 til 5), og vurderingen af den generelle helbredssituation er steget fra 3,9 til 4,3.

To af deltagerne fik udleveret el-cykler, og de flotte resultater viser sig også at give pote med denne form for transport, hvor det gennemsnitlige fald i BMI på 5 % endda overhaler de almindelige cyklisters fald på 4 %. Alle deltagere fortæller også, at de har kunnet mærke forbedringer af deres fysiske form gennem projektperioden, og for de flestes vedkommende har projektet medvirket til, at de også har ændret andre ting ved deres livsstil. For at fasttømre de gode resultater kan alle seks deltagere berette, at de her efter projektets afslutning stadig bruger cyklen til og fra arbejde, og at de også i fremtiden vil bruge den tohjulede som transportmiddel.

Sidegevinster og cykeltrailere

Projektets positive effekt har også vist sig på andre områder: ”Mine kostvaner har ændret sig – helt af sig selv. Jeg har det bedre og har åbenbart ikke brug for så meget sukker længere”, fortæller Lone Jensen.

Thomas Kirkegaard havde ikke dyrket motion i fire år. Han har fået bedre energi og helbred ud af projektet, og han er nu også begyndt at cykle i fritiden. Han er på vej til at købe en ryttercykel til formålet. Hjemme hos Thomas har de købt en cykeltrailer til børnene, og hele familien cykler nu mere.
Betina Mikkelsens deltagelse i projektet har haft positiv afsmitning på hendes mand: ”Han er blevet bedre til at tage cyklen frem for bilen, når han skal ned og handle”. Det samme har Birthe Fredslund oplevet. Hun bruger nu cyklen til de ærinder, hvor hun før tog bilen: ”Både familie og kollegaer siger, at når jeg nu cykler, så gør de det også – det er jo dejligt med frisk luft”.

Håber resultaterne inspirerer

Formålet med projektet har været at få flere aarhusianere til at vælge cyklen på arbejde ved at fokusere på de mange sundhedsmæssige fordele ved at cykle. Aarhus Cykelby har netop ønsket at undersøge, om der en målbar forskel, når man ændrer sine transportvaner i en længere periode.

Vi håber, at andre kan se, at cykling kan betale sig sundhedsmæssigt, og være med til at ændre ens livsstil. Og når det så samtidig skaber en positiv afsmitning på både kollegaer og familie, er der vist ingen undskyldning længere for at lade cyklen stå”, siger projektleder af Aarhus Cykelby Pablo Celis.

Han hæfter sig også ved de flotte sundhedsmæssige resultater projektet afslører for brugen af el-cykler. ”Det viser bare, at dem, der synes cyklen er for stor en udfordring rent fysisk eller har langt til arbejde, ikke bør lade sig stoppe, men med fordel kan benytte sig af el-cyklen”, siger Pablo, der er yderst tilfreds med deltagernes flotte fremskridt og ikke mindst, at projektet har haft så stor en indflydelse på deltagernes fremtidige livsstil og valg af transportform.

 

Fakta

Deltagernes BMI er faldet op til 9 % (gns. 4,6 %)*
Deltagernes fedtprocent er reduceret op mod 14 % (gns. 6 %)*
5 ud af 6 har reduceret deres taljemål med op til 9 % (gns. 4,5 %)*
5 ud af 6 har forbedret deres kondital* – halvdelen af deltagerne har nu et højt kondital, hvor de før havde et lavt.

*Én deltager har desværre haft en knæskade (ikke relateret til cykling), hvorfor hun ikke har haft mulighed for at cykle eller være fysisk aktiv – hendes resultater er derfor ikke medtaget.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author