Planlægning — 08 marts 2023

Austin, Texas rykker markant som en ny amerikansk cykelby.

Byen har 885.000 indbyggere og heraf 50.000 studerende på universitetet. Men der var stort set ingen cykelinfrastruktur. Så i 2012 fik Austin besøg af nogle hollandske cykeleksperter fra den hollandske cykelambassade.

Hollænderne pegede på 5 særlige kvalitetsparametre:

  1. Et sammenhængende stinet
  2. Direkte cykelruter
  3. Attraktive cykelruter
  4. Sikre cykelstier med fysisk adskillelse
  5. Høj kvalitet og adskillelse fra fodgængerne

I dag har Austin etableret 380 km cykelstier og 16 sikre kryds for cyklister. Desuden er der belysning og ruteskilte på stierne samt ikke mindst vejtræer, som kan skabe den nødvendige skygge under Texas’ varme sol.

    16 kryds er etableret efter hollandsk model med cykelstier, der er godt adskilt fra bilerne.

De vurderer dermed, at 6 ud af 10 indbyggere kan foretage deres ture på sikker cykelinfrastruktur. Målet er at skabe en 10 minutters by, hvor alle kan foretage deres daglige gøremål indenfor 10 minutters gang eller cykling. I 2025 skal der efter planen være etableret 650 km cykelstier.

Der findes bycykler i Austin – både almindelige cykler og elcykler – fordelt på 75 bycykelstationer rundt i byen. Fattige kan købe et årskort til 5 dollars – dette er et almindeligt amerikansk initiativ, når de ønsker at tilgodese lavindkomstgruppers mobilitet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.