Medlemsliste

Cykelfagrådet tæller pt. medlemmer fra 32 kommuner/kommunale samarbejder. Desuden deltager Vejdirektoratet, Cyklistforbundet, KL og regionerne som observatører. Alle kommuner og kommunale samarbejder er velkomne i netværket.

Se hele listen med kontaktinformationer her