Faggrupper

Cykelfagrådet har etableret en række faggrupper, hvor medlemmerne kan diskutere forskellige emner indenfor cykeltrafik. Faggrupperne er selvstyrende med 1 medlem som koordinator for hver gruppe. En del møder vil køre som videomøder, men det er også muligt at mødes fysisk, evt. i forbindelse med en fælles besigtigelse.

Der er mulighed for at søge bestyrelsen om økonomiske midler til særlige aktiviteter.

Der er etableret følgende faggrupper:

  • Børn og cykling
  • Cykelgader
  • Byplanlægning og stinet
  • Kampagner
  • Cykelparkering
  • Sundhed
  • Erhverv
  • Regionale cykelruter og SuperCykelstier
  • Cykelviden

Hvis du som medlem ønsker at deltage i en eller flere af disse faggrupper, kan du kontakte koordinatoren på listen her.