Trafiksikkerhed — 16 maj 2022

Bloomberg Philanthropies og Sam Schwartz Consulting har udgivet en ny rapport, som viser gode sikkerhedsmæssige effekter, når der anvendes farvede flader på kørebanen.

De har vurderet 17 forskellige projekter fra Europa og USA fra de sidste 2 år.

 

 

Undersøgelsen peger på rigtig gode effekter:

  • Cyklistulykker og fodgængerulykker er blevet halverede.
  • Personskadeulykker er reduceret med 37 %.

Resultaterne underbygges af videoregistreringer på 5 lokaliteter:

  • Bilister der viger for krydsende fodgængere ved fodgængerfelter, steg med 27 %.
  • Farlige situationer med krydsende fodgængere faldt med 25 %.

Farvede belægninger på kørebanen i danske byer vil kræve en dispensation fra vejreglerne. Blå baner er dog tilladt, og det er påvist, at specielt etablering af 1 blå bane pr. kryds kan have en sikkerhedsmæssig gevinst for cyklisterne:

I kryds med ét blåt cykelfelt har afmærkning af cykelfeltet en særlig stor gavnlig sikkerhedsmæssig virkning for cyklister og knallertkørere, der har kørt på cykelfeltet i efterperioden, og for fodgængere i fodgængerfeltet umiddelbart ved siden af det blå cykelfelt. For disse trafikanter falder antallet af uheld og personskader med hhv. 37 og 44 %.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.