Infrastruktur Trafiksikkerhed — 18 februar 2014

En ny rapport fra www.trafitec.dk præsenterer uheldsfrekvenser og uheldsmodeller for vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej. Rapporten er udført for Vejregelgruppen Trafiksikkerhed med henblik på at klarlægge sammenhængen mellem udformning og ulykkesrisiko.

I undersøgelsen indgår 776 kryds mellem vej og sti fordelt på 17 kommuner, der dækker både store og mellemstore byer, forstæder og landdistrikter. I alt indgår 384 politiregistrerede uheld i krydsene mellem vej og sti. Til beregning af uheldsfrekvenser og udarbejdelse af uheldsmodeller er trafiktal indsamlet.

Den sikreste designløsning er kryds i to plan. Hvis krydset er i ét plan, er det sikrest, at stitrafikken har vigepligt. Har vejtrafikken vigepligt er det en fordel, at der er to vigelinjer på sidevejen – én ved krydset med stien og én ved krydset med den primære vej.

Modellerne angiver desuden, at krydsdesign som f.eks. farvede cykelfelter og afmærkning af midtlinje på cykelstien gennem krydset medfører et højere antal uheld. Stier med store trafikmængder er væsentligt sikrere for den enkelte stitrafikant end stier med små trafikmængder.

Læs hele rapporten her – Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Kilde: Trafitec

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.