Trafiksikkerhed

Cykelvenlig infrastruktur

Der er netop kommet flere nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet. Vejdirektoratet har derfor beskrevet disse i et nyt hæfte. Konkret drejer det sig om 6 forskellige tiltag, som kan få flere [...]

Bilfri zoner ved skoler

Der er afprøvet et nyt tiltag med bilfri zoner ved flere skoler i Odense. Det er rettet mod forældre i bil, der skaber farlige og utrygge situationer for cyklende og gående børn. Projektet Mange steder er [...]

Effekten af cyklistgelændere

Et kandidatspeciale fra Aalborg Universitet belyser effekten af cyklistgelændere. I rapportens konklusion beskriver Charlotte Højholt Leegaard og Christina Boel Lundgaard effekterne baseret på 12 cyklistgelændere opsat i Aalborg, Aarhus og Odense Kommune. Cyklistgelændere skal servicere cyklisterne med [...]

Ny Statslig pulje til etablering af cykelbokse

Vejdirektoratet ønsker at fremme udbredelsen af cykelbokse og, i samarbejde med kommunerne, at udnytte og øge eksisterende viden om, hvordan man forebygger ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Herunder også hvilken effekt cykelbokse har på [...]

Ti byer får permanente cykellegebaner

Sikker cykling skal leges ind – og fremover får børnene i ti kommuner ekstra god mulighed for at lege. Nordea-fonden har valgt at støtte Cyklistforbundets arbejde med at udvikle permanente cykellegebaner ti steder i landet med [...]

Ny håndbog i Cykeltrafik

Celis Consult har med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje 2012 udgivet en ny håndbog i cykeltrafik. Håndbogen udsendes i en trykt udgave til  alle landets kommuner i løbet af juni måned. Danmark er et cykelland med mange [...]

Ny national strategi til bekæmpelse af højresvingsulykker

Transportminister Magnus Heunicke har netop i samarbejde med justitsminister Karen Hækkerup fremlagt den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet har arbejdet med siden sidste efterår. Strategien indeholder en stor palet af forslag. Transportministeriet [...]

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

En ny rapport fra www.trafitec.dk præsenterer uheldsfrekvenser og uheldsmodeller for vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej. Rapporten er udført for Vejregelgruppen Trafiksikkerhed med henblik på at klarlægge sammenhængen mellem udformning og ulykkesrisiko. I [...]

Ny håndbog i skolecykling

De fleste forældre kender fordelene ved at lade deres børn cykle til skole. Motion giver sundere børn, der har lettere ved at koncentrere sig i skolen. Det er videnskabeligt bevist. Men cykling giver også børn frihed til at bevæge [...]

Ny Cykelgade i Næstved

Så kom Næstved Kommune også med på vognen og har etableret deres første cykelgade – formentlig som den første egentlige skiltede cykelgade i Danmark. Cykeltrafikken.dk følger op med en artikel omkring projektet i næstkommende nyhedsbrev. [...]