Skoleveje Trafiksikkerhed — 25 februar 2017

Der er afprøvet et nyt tiltag med bilfri zoner ved flere skoler i Odense. Det er rettet mod forældre i bil, der skaber farlige og utrygge situationer for cyklende og gående børn.

Projektet

Mange steder er det kaotisk omkring skolerne om morgenen ved ringetid. En del forældre sætter børn af bilen og skaber dermed problemer for gående og cyklister. Derfor kan det være nyttigt at lave restriktioner, som tager større hensyn til de bløde trafikanter. Imidlertid er det ofte kun nødvendigt i et kort tidsrum.

Derfor kan der arbejdes med fleksible løsninger ved hjælp af tidsbegrænsede restriktioner og midlertidige spærringer. Der kan være tale om restriktioner på parkeringsmulighederne eller kørselsrestriktioner. Dette er tidligere afprøvet i Odense, hvor der i 1/2 time var ensrettet for biler af hensyn til cyklisterne, der skulle til den daværende Ejbyskole.

Der er mulighed for at lave bilfri zoner i kortere perioder eller som midlertidige forsøg. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med skolerne og politiet. Der blev lavet målrettet information til bilisterne for at opnå forståelse for tiltaget.

Resultat

Bilfri zoner er et nyt tiltag, som ikke er kendt af skolerne. Derfor kræver det en proces, hvor skolen og dens bestyrelse forstår princippet og de fordele, som det kan indebære. Flere af skolerne ønsker ønskede umiddelbart noget andet end en bilfri zone, f.eks. en skolepatrulje eller et skoleblink.

Der er lavet bilfri zoner ved Tingløkkeskolen, Tarup Skole og Munkebjergskolen, og der arbejdes på at lave bilfri zoner ved flere skoler. Bilfri zoner er et enkelt og billigt tiltag, der kan få flere børn og forældre til at gå og cykle.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.