: ' cykelstier'

Ny cyklistundersøgelse

Trafitec har netop præsenteret hovedresultaterne af en ny cyklistundersøgelse på Vejforum 2014. På baggrund af 9.000 observationer på større veje med cykelstier i København kan de bl.a. konkludere, at:     1,5 % er specialcykler. Mænd [...]

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

En ny rapport fra www.trafitec.dk præsenterer uheldsfrekvenser og uheldsmodeller for vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej. Rapporten er udført for Vejregelgruppen Trafiksikkerhed med henblik på at klarlægge sammenhængen mellem udformning og ulykkesrisiko. I [...]

Bliv ved med at etablere tilbagetrukne stopstreger for cyklister

Det er konklusionen fra Vejdirektoratet efter at de har gransket den seneste undersøgelse udført af firmaet Trafitec omkring den sikkerhedsmæssige effekt at tilbagetrukne stopstreger. Læs notatet fra Vejdirektoratet her: Notat vedr tilbagetrukne stopstreger [...]

Få indflydelse på den nye nationale cykelstrategi

En ny national cykelstrategi skal tegne Danmark som cykelland fremadrettet og belyse, hvordan vi fremover – lokalt, regionalt og nationalt – fokuserer cykelindsatsen bedst muligt. Nu har Transportministeriet oprettet en hjemmeside hvor du kan komme med [...]

Skoleveje i Johannesburg

I en af forstæderne til Johannesburg er der blevet etableret sanerede skoleveje for at sikre, at gående og cyklister kan komme sikkert til og fra skole. Hævede kryds og brede fællesstier sikrer skolebørnene, og snart udleveres der [...]

Monza fordobler cykeltrafikken

I den norditalienske by Monza udgør cykeltrafikken 9 % af turene. Igennem CIVITAS projektet Archimedes har de udarbejdet en ambitiøs cykelhandlingsplan og designkriterier. Cykelparkeringen er blevet forbedret, og der er bygget ekstra dele af de centrale [...]