Infrastruktur Planlægning — 10 oktober 2012

Der bliver nu anlagt en cykelring omkring Helsingør centrum. Den første etape af cykelringen bliver anlagt fra først i oktober til december 2012. Kørebanen på Kongensgade-I.L. Tvedes Vej, mellem Fiolgade og Sct. Anna Gade bliver asfalteret så det bliver mere komfortabelt at cykle. I Kongensgade mellem Sct. Anna Gade og Allegadé (brostensstrækningen) kommer der cykelsti i nordsiden, og så bliver det tilladt at cykle mod ensretningen.

For at forbedre trygheden og tilgængeligheden for fodgængere bliver fortovet adskilt af en kantsten mod kørebanen, og vejens status går fra at være gågade til cykelgade.

Parkeringspladserne på strækningen bliver opretholdt, men i anlægsperioden vil parkeringsmulighederne være begrænsede.
Første etape udføres i fire anlægsfaser for at minimere generne for beboere og trafikanter. Der udlægges asfalt på hele strækningen i år, men det afsluttende slidlag kommer først på til foråret 2013.

Flere på cyklen

I 2012 og 2013 etablerer Helsingør Kommune en dobbeltrettet, sammenhængende Cykelring omkring bykernen i Helsingør, og hensigten er at få flere op på cyklen og gøre cykelturen til en oplevelse for både pendlere og turister.

Cyklisterne bliver opprioriteret med forbedret komfort, tryghed, vejvisning, information og cykelparkering med servicemuligheder. På de fleste strækninger er dobbeltrettet cykling allerede tilladt, men projektet vil forbedre afmærkningen, så cykelmulighederne bliver mere tydelige.

Cykelringen er en del af Helsingørs Cyklistplan som bl.a. indeholder den allerede etablerede Cykelrute gennem bykernen samt en kommende plan for cykelruter i hele kommunen.

Cykelringen etableres med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author