Planlægning

Austin – USA’s cykelby

Austin, Texas rykker markant som en ny amerikansk cykelby. Byen har 885.000 indbyggere og heraf 50.000 studerende på universitetet. Men der var stort set ingen cykelinfrastruktur. Så i 2012 fik Austin besøg af nogle hollandske cykeleksperter [...]

Strategisk planlægning af cykelinfrastruktur

Hvert år afholdes der et cykelkursus i Odense om planlægning af cykelinfrastruktur. Kurset indeholder 12 forskellige temaer. Der er tale om en dags teori med mulighed for en ekstra dag med besigtigelser. Ruten var sidst 27 [...]

Cykelseminar 2022

Transportministeriet afholdt et cykelseminar d. 2. marts 2022 – se indlæggene her: Status på statens cykelpolitik og tidligere cykelpuljer DTU’S Transportvaneundersøgelse Cykelfremme i et nationalt perspektiv Supercykelstierne i Hovedstadsregionen Cykelforbindelser mellem by og land Cykelregnskabsgeneratoren [...]

Faktaark om cykeltrafik

DTU har lavet et faktaark med nøgletal om cykeltrafik i Danmark – se mere her [...]

Ny cykelrute på Filosofgangen i Odense

I 2010 startede et SuperCykelstiprojekt på Filosofgangen i Odense, som fik støtte fra statens cykelpulje. 10 år efter er alt bygget og evalueret, og effekterne er rigtig gode. I perioden, hvor projektet blev udført blev den [...]

Vejtekniske løsninger for cyklister

Vejdirektoratet har udgivet en ny rapport om vejtekniske løsninger for cyklister og effekten på sikkerhed og oplevet tryghed. Hensigten er at hjælpe planlæggere med gode løsninger til at få flere til at vælge cyklen fremfor bilen, [...]

Nyt Idékatalog for cykeltrafik

I år 2000 udgav Vejdirektoratet første version af Idékatalog for cykeltrafik – en 200 siders publikation om, hvordan vi arbejder helhedsorienteret med cykelfremme i Danmark – fra arealplanlægning, til implementering af sikker cykelinfrastruktur og kommunikation og [...]

Cykeltunnel i Antwerpen

Under Scheldt floden i Antwerpen ligger der en tunnel for cyklister og fodgængere, Sint Anna tunnelen, som forbinder bymidten med området vest for floden. Tunnellen er 572 meter lang og ligger 31,5 meter nede. Der er [...]

SuperCykelstier i Odense

Der er blevet bygget SuperCykelstier i Odense, Cyklisternes By igennem de sidste 6 år, og kortet viser, hvor stor en del af det planlagte net, som enten er etableret eller bevilget og dermed på vej. En [...]

Opgradering af stitunneller

Mange stitunneller er etableret for 30 – 50 år siden. Typisk er de meget funktionelle og består næsten altid af en lang grå betonkonstruktion. Der er ingen kunstudsmykning, og lyset er kun det mest nødvendige funktionslys [...]