Planlægning Vidensbase — 24 juni 2019

I år 2000 udgav Vejdirektoratet første version af Idékatalog for cykeltrafik – en 200 siders publikation om, hvordan vi arbejder helhedsorienteret med cykelfremme i Danmark – fra arealplanlægning, til implementering af sikker cykelinfrastruktur og kommunikation og kampagner.  I 2012 udgav Cykelambassaden med støtte fra Cykelpuljen en opdateret version med ny information og løsninger.

I 2018 fik vi igen støtte fra Cykelpuljen og kombineret med en stor donation fra UCI og midler fra Cykelambassaden selv, har vi nu både opdateret og digitaliseret Idékatalog for cykeltrafik. På www.idekatalogforcykeltrafik.dk finder du knap 90 artikler inden for 20 forskellige temaer. Artiklerne er skrevet af en række forskellige danske eksperter inden for cykeltrafik.

Sitet spænder vidt fra artikler om cost-benefit-analyser af cykeltrafik, til børnecykling, ITS-løsninger for cyklister, cykelparkering, cykelturisme, sundhed samt en lang række artikler om planlægning og implementering af sikker cykelinfrastruktur. Artiklerne er organiseret i temaer og kan læses uafhængigt af hinanden. De er målrettet til kommunale by- og trafikplanlæggere, konsulenter, arkitekter, NGO’er samt politikere og andre beslutningstagere – kort sagt alle, der arbejder professionelt med cykelfremme.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til artiklerne, er du meget velkommen til at kontakte forfatterne direkte. Hvis du savner artikler om bestemte emner eller ønsker at bidrage med ikke-kommercielle artikler, så kan du kontakte Cykelambassadens sekretariat på info@cycling-embassy.org og få mere information.

Danskerne vil gerne cykle

Og danskerne vil gerne cykle! I foråret 2019 gennemførte Megafon en undersøgelse for Cyklistforbundet om danskernes holdninger til cyklen.

Næsten alle deltagere i undersøgelsen (95%) er helt eller overvejende enige i, at Danmark skal arbejde for at fremme bæredygtig udvikling. Størstedelen (84%) er desuden helt eller overvejende enige i, at vi i Danmark bør prioritere cyklisme og forblive et cykelland.

 

Når der bliver spurgt ind til begrundelser for, hvorfor Danmark bør prioritere cykelområdet, træder tre hovedårsager frem:

  • 87% mener, at cyklen er godt for klima og miljø
  • 87% mener, at cykler skaber bedre folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter
  • 66 % mener, at cyklen vil mindske trængslen på vejene og mindske bilkøerne.

Læs mere om undersøgelsen

Cykelambassaden

Cyklen er et fantastisk transportmiddel – det er klimavenligt, sundt, støjer og sviner ikke og er nemt og hurtigt at komme rundt med i byer, hvor der er mangel på plads. Og i Danmark har vi over 100 års erfaringer med at planlægge for cykeltrafik og en høj andel af cyklister.

Den viden og knowhow, som vi har om cykeltrafik i Danmark, arbejder vi i Cykelambassaden på at udbrede til de mange steder og byer rundt omkring i verden, hvor man nu igen efter 50 års planlægning for biler, har fået øjne op for cyklens fortræffeligheder som transportmiddel.

Cyklismen i Danmark dog er under pres. En samfundsudvikling med billige små biler, længere afstande til arbejde samt en lang række andre faktorer gør, at danskerne generelt cykler mindre nu, end vi gjorde tidligere. Dog er der store forskel på land og by. I de større byer i Danmark er cykeltrafikken stigende, og man cykler længere. Supercykelstier er bl.a. med til at understøtte denne tendens.

Derfor arbejder Cykelambassaden og vores medlemmer også for fortsat at udvikle den danske cykelkultur.

 

Marianne Weinreich, formand for Cykelambassaden og markedschef i Rambøll

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.