Vidensbase

Farver på asfalten reder cyklisterne

Bloomberg Philanthropies og Sam Schwartz Consulting har udgivet en ny rapport, som viser gode sikkerhedsmæssige effekter, når der anvendes farvede flader på kørebanen. De har vurderet 17 forskellige projekter fra Europa og USA fra de sidste [...]

Strategisk planlægning af cykelinfrastruktur

Hvert år afholdes der et cykelkursus i Odense om planlægning af cykelinfrastruktur. Kurset indeholder 12 forskellige temaer. Der er tale om en dags teori med mulighed for en ekstra dag med besigtigelser. Ruten var sidst 27 [...]

Du træner, når du ta’r cyklen

Kampagnen ‘Du træner, når du ta’r cyklen’ er rettet mod unge mellem 15 og 21 år, for selvom en stor del af denne gruppe af unge stadig cykler, så bliver cyklen ofte fravalgt til fordel for [...]

Cykelparkering ved Odense Station nord

Cykelparkeringen ved Odense Station er blevet udvidet af flere omgange igennem årene. Senest er der etableret yderligere 450 pladser ved nordsiden af Byens Bro. Projektet er lavet i samarbejde med DSB, og forvandler Kottesgade til et trygt, [...]

Cykelseminar 2022

Transportministeriet afholdt et cykelseminar d. 2. marts 2022 – se indlæggene her: Status på statens cykelpolitik og tidligere cykelpuljer DTU’S Transportvaneundersøgelse Cykelfremme i et nationalt perspektiv Supercykelstierne i Hovedstadsregionen Cykelforbindelser mellem by og land Cykelregnskabsgeneratoren [...]

Transport- og tryghedsindeks 2021

For at imødekomme et behov for at afdække et hidtil underbelyst område, startede Kræftens Bekæmpelse og Odense Kommune i 2014 en undersøgelse af skolebørns transportvaner. Formålet var at indsamle omfattende og valide data til en overkommelig [...]

SuperCykelstier i Odense

I 2012 udarbejdede Odense Kommune sammen med Gehl Architects en ny og anderledes plan vedr. etablering af SuperCykelstier i Odense. Planen tog udgangspunkt i forskningsprojektet ”Cykelliv” og betyder, at en SuperCykelsti i Odense langt fra kun [...]

Cykelbibliotek i Musicon

Roskilde Kommune søger tilbud på drift af cykelbibliotek i Musicon Kommunen ønsker, at borgere i kommunen fra og med januar 2022 kan besøge et cykelbibliotek i Musicon og prøve en af ca. 30 specialcykler for at [...]

Faktaark om cykeltrafik

DTU har lavet et faktaark med nøgletal om cykeltrafik i Danmark – se mere her [...]

Ny cykelpulje frem til 2035

Staten har netop lavet en ny investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035. Aftalens initiativer skal bidrage til, at Danmark hænger bedre sammen, skal være med til at gøre samfundet rigere og skal understøtte en grønnere fremtid, [...]