Vidensbase

Faktaark om cykeltrafik

DTU har lavet et faktaark med nøgletal om cykeltrafik i Danmark – se mere her [...]

Ny cykelpulje frem til 2035

Staten har netop lavet en ny investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035. Aftalens initiativer skal bidrage til, at Danmark hænger bedre sammen, skal være med til at gøre samfundet rigere og skal understøtte en grønnere fremtid, [...]

Herning Cykler

Den 16. juni 2021 holdt Det Kommunale Cykelfagråd møde i Herning, hvor der blev set på en del af byens løsninger for cyklister. Herning Cykelby ligger nu på en cykelandel omkring 17 – 20 % af [...]

Ny cykelrute på Filosofgangen i Odense

I 2010 startede et SuperCykelstiprojekt på Filosofgangen i Odense, som fik støtte fra statens cykelpulje. 10 år efter er alt bygget og evalueret, og effekterne er rigtig gode. I perioden, hvor projektet blev udført blev den [...]

Vejtekniske løsninger for cyklister

Vejdirektoratet har udgivet en ny rapport om vejtekniske løsninger for cyklister og effekten på sikkerhed og oplevet tryghed. Hensigten er at hjælpe planlæggere med gode løsninger til at få flere til at vælge cyklen fremfor bilen, [...]

Cykelleg i Coronatider

Video-instruktioner kan være en hurtig og omkostningslet metode til at udbrede f.eks. kendskab til cykelleg eller andre cykelaktiviteter. Som konsekvens af Corona-pandemien har skoler og børnehuse haft behov for inspiration til endnu flere ude- og bevægelsesaktiviteter. [...]

Idékatalog for cykeltrafik

Der er 90 artikler om cykeltrafik i Idékatalog for cykeltrafik fra Cycling Embassy of Denmark – læs dem her [...]

Cykelfællesskabet Fruehøjgaard

Herning Cykler samarbejder med Boligselskabet Fruehøjgaard om et cykelprojekt. Formålet er, at vi skal have flere til at se fordelene ved at cykle. Projektet fokuserer på glæden ved at cykle, den frihed og de muligheder, det [...]

Nyt Idékatalog for cykeltrafik

I år 2000 udgav Vejdirektoratet første version af Idékatalog for cykeltrafik – en 200 siders publikation om, hvordan vi arbejder helhedsorienteret med cykelfremme i Danmark – fra arealplanlægning, til implementering af sikker cykelinfrastruktur og kommunikation og [...]

Cyklisters sikkerhed ved forbikørsel

Et engelsk studie med en testcyklist viste, at bilerne kørte tætte på cyklisten, når testcyklisten: • brugte cykelhjelm, • lignede en mandlig cyklist mere end en kvindelig cyklist, • cyklede nærmere vejmidten. Det antages, at cyklister [...]