Kampagner & Kommunikation Skoleveje — 18 februar 2017

Skolelever i Odense var målgruppen for projektet Cykelglad skole, der skulle få flere til at cykle til skole.

Projektet
Ved at integrere cyklen som et naturligt element i alle aspekter af skolens liv kan konceptet Cykelglad skole give bedre sundhed, fysisk aktivitet, større selvværd, færre konflikter, øget indlæring mv. SFO, arrangementer, forældreaktiviteter osv. kan skabe en cykelkultur, hvor cyklen blot er midlet til at nå andre mål, og dermed skaber grundlag for at benytte alle muligheder for spændende udflugter, faglige ekskursioner, fysisk bevægelse og bedre indlæring.

Flere studier har påvist, at fysisk aktivitet forebygger mange sygdomme. Fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på den intellektuelle udvikling og på socialpsykologiske kompetencer. Cykelglad skole harmonerer godt med tankerne om den nye helhedsskole.

Resultat
Projektet har den fordel, at der arbejdes ud fra den enkelte skoles egne præmisser. Ejerslykkeskolen, som for 5 år siden blev den første cykelglade skole, arbejder stadig med konceptet. På Kroggårdsskolen blev etablering af nye cykelstativer starten på et samarbejde med virksomhederne Veksø og Blue Ocean Robotics.

Skolerne har taget så godt imod projektet, fordi det kan være med til at understøtte en række af de nye mål i skolereformen. I Odense Kommunes kvalitetsrapport 2014/15 nævnes netop aktiv transport til og fra skole og i skoletiden, som en ud af 5 ting, som skolerne har været gode til, i forbindelse med øget fysisk aktivitet i folkeskolen i Odense.

Cyklistforbundet kårede Odense som Årets Børne Cykelkommune 2016. Cyklisternes By har fået positiv omtale i bl.a. en række udenlandske aviser – herunder Washington Post, hvor det netop var cyklende børn, som var omdrejningspunktet. Desuden vandt projektet en pris under det europæiske mobilitetsprogram CIVITAS. Projektet er også beskrevet i en bog om innovation i det offentlige som udkom november 2016.

22 skoler har fået cykler, og 11 skoler har fået etableret cykelparkering med i alt 1.100 nye stativer. På trods af en væsentlig stigning i bilejerskabet har Odense Kommune fastholdt andelen af børn, som går og cykler til skole.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.