Cykelleg er den klassiske børneleg sat op på en cykel – og det kan meget mere end man umiddelbart tror.

I Odense Kommune er der i 2018 blevet afholdt cykelleg på 29 ud af kommunens 33 folkeskoler, og 3.400 elever har prøvet kræfter med cykelleg. Vi har været ude i både Forårs-SFO, der er Odenses førskole fra marts måned før børnene starter i skole, og fra 0. til 5. klasse, og det har vist sig relevant for alle disse aldersgrupper, da indholdet kan varieres og tilpasses elevernes cykelfærdigheder.

Desuden har der været besøg i 32 børnehuse, hvor der ligeledes er lavet cykelleg med børn fra 3 til 5 år.

Cykelleg giver børnene mulighed for at bruge deres krop og få trænet balancen, mens de indgår i et fællesskab, hvor der helt naturligt skal tages hensyn til alle. Nye færdigheder på cyklen giver barnet gode succesoplevelser, også selvom det enkelte barn ikke er så god til at cykle, når legen starter – der skal nemlig ikke mange cykellege til, før alle har været oppe at holde balancen og træde i pedalerne.

Cykelleg har rigtig mange pædagogiske og sociale gevinster, men det kan måske være svært at se, hvordan Cykelleg skal arbejde for cykelfremme i en kommune. Men jo tidligere vi får børnene op på cyklen, jo større chance er der for, at de fastholder den daglige cykeltur, og så begynder det at give mening for de fleste tekniske forvaltninger. At cykle er lige så meget en vane, som det er at tage bilen eller børste sine tænder om morgenen. Og jo tidligere vi får lært vores mindste borgere at cykle og får etableret nogle gode cykelvaner hos børnefamilierne, jo flere cykelture vil der komme i kommunen.

I Odense Kommune bruges Cykelleg både i skoler og i børnehaver og giver både pædagogisk, faglig og social værdi for både børn og voksne helt fra de mindste i børnehaven og op til 5. klasse. Når de kommer op i 4.-5. klasse, skal de naturligvis udfordres mere og mere, men her viser Cykelleg virkelig sin bredde. Det samme koncept kan sættes i spil uanset, hvor meget børnene kan, og hvor motorisk udviklede de er, men er stadig så nemt at gå til, at pædagoger og lærere nemt kan lege videre med børnene, når Cykellegeinstruktøren er gået hjem.

Tag udgangspunkt i hverdagen – og bidrag til læringsmål og lærerplaner

For at cykling og cykeltræning bliver en integreret del af skoler og børnehavers hverdag, er det essentielt, at lærere og pædagoger føler det meningsfuldt at afsætte ressourcer til dette fokusområde.

Derfor forsøger vi i Odense at lytte til det faglige personale og inddrage deres tanker og ønsker, ligesom vi lægger nogle kræfter i at vise de pædagogiske sidegevinster ved et koncept som Cykelleg.

Først når børnene er cykelsikre, er de klar til at blive trafiksikre. Når eleverne i skolen er cykelsikre, kan lærerne begynde at arbejde seriøst med trafiksikkerhed. Det giver nye muligheder for mobilitet i hverdagen, når børnene kan mestre cykling blandt andre, og de kan holde fokus på de væsentlige elementer i trafikken, og det giver også skolerne en masse muligheder.

På den måde medvirker transporten både til at imødekomme kravet om 45 minutters fysisk aktivitet dagligt, og samtidig bliver turen en lærende oplevelse i sig selv, hvor trafikregler og adfærd trænes undervejs, ligesom kendskabet til lokalområdet udvides.

Hvad kræver det af kommunen?

I Odense Kommune er der ansat en Cykellegeinstruktør, som også koordinerer alle aftaler med skoler og børnehuse. Herudover er der to medhjælpere, så der er mulighed for, at man tager to instruktører ud til de aftaler, hvor der er mange børn. Fx. på skoler med tre spor, hvor der ofte er hele årgangen, der skal have Cykelleg den samme dag.

Udover lønudgifter kræver Cykelleg ikke mange penge på budgettet, da de redskaber, der skal til er simple og ofte noget lærere og pædagoger selv kan lave i Word, med lidt hjælp fra en printer og lamineringsmaskine, samt diverse idrætsredskaber som kegler og bolde. Man kommer også langt blot med gadekridt og fantasi.

Som kommune behøves man ikke at ansætte en på fuldtid til at varetage denne opgave. Man kan også ansætte en på timebasis og tilbyde det til skolerne i det omfang, det kan lade gøre.

Samlet set kan man sige, at hvis målet er at flere skal tage cyklen i hverdagen, så er cykelleg et rigtigt godt sted at starte.

Det iscenesætter cykling som noget sjovt og sejt, og det forbedrer børns cykelevner. Samtidig kan det være første skridt til at bruge cyklen aktivt i trafikken, hvor lærere eller pædagoger får en mulighed for at arbejde med børnene på cykel, inden det går løs på trafikerede veje. Cykelleg kan kort sagt være en af grundstenene til at få flere cykelaktive børn og præge den mentale indstilling hos både lærere, pædagoger og forældre ift. at fremme gode cykelvaner.

Cykelleg er udviklet af Cyklistforbundet – læs mere om muligheden for at få uddannet cykellegeinstruktører her.

 

Stine Grønbæk & Carsten Harboe, Odense Kommune

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.