Trafiksikkerhed — 06 april 2019

Et engelsk studie med en testcyklist viste, at bilerne kørte tætte på cyklisten, når testcyklisten:

• brugte cykelhjelm,
• lignede en mandlig cyklist mere end en kvindelig cyklist,
• cyklede nærmere vejmidten.

Det antages, at cyklister med hjelm af bilisterne opfattes som mere rutinerede cyklister, der ikke behøver så meget plads.

Busser og lastbiler kørte markant tættere på cyklisten end andre bilister.

Baggrund
Kollisioner imellem biler og medkørende cyklister er ofte ret alvorlige. Det kan typisk forekomme på veje uden cykelstier og med meget og hurtig biltrafik. Derfor blev denne undersøgelse lavet for at påvise afstande imellem cyklister og medkørende biler i forskellige situationer.

Metode
En cykel blev udstyret med et videokamera og en elektronisk afstandsmåler. 2.300 bilers passage blev målt på en indfaldsvej i byområde. Yderligere data blev registreret, hvor testcyklisten blev iklædt kvindetøj.

Resultater
Bilisterne passerede tættere på cyklisten, jo længere inde på vejen, han cyklede – helt modsat det forventede.

Tilsvarende kørte bilerne også tættere på cyklisten, når han benyttede cykelhjelm.

Tunge køretøjer havde en tendens til at køre tættere på end andre biler, specielt ved afslutningen af passagen. Det kan skyldes et stort ønske fra chaufføren om at komme hurtigt helt ind i eget kørespor.

Taxaer kørte tættere på end andre personbiler.

Cyklisten blev passeret med større afstand (1,37 m.), når han lignede en kvinde bagfra, end når han lignede en mand (1,23 m.)

Generelt kørte bilisterne tættere på først på dagen.

Forskeren antager, at bilister opfatter cyklister med hjelm som mere erfarne og dermed med et mindre pladsbehov end andre cyklister. Det samme gælder kvinder, som sjældnere er cyklister i Storbritannien.

Florida DOT har lavet tilsvarende studier med samme resultater mht. cyklistens påklædning, dvs. køn og sportscyklist.

Det danske projekt Cykeljakken har modsat vist en positiv effekt af at benytte en gul cykeljakke.

Kilde: Walker, I. University of Bath, Drivers overtaking bicyclists: Objective data on the effects of riding position, helmet use, vehicle type and apparent gender. Accident Analysis and Prevention.

Troels Andersen, Odense Kommune

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.