Celis Consult har med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje 2012 udgivet en ny håndbog i cykeltrafik. Håndbogen udsendes i en trykt udgave til  alle landets kommuner i løbet af juni måned.

Danmark er et cykelland med mange stolte traditioner. I mere end 100 år har vi haft en cykelkultur, der har været med til at præge indretningen af vores byer og infrastruktur.

Med en så mangeårig cykelkultur er vores fælles erfaringer for, hvordan man bedst muligt indretter vores infrastruktur for cyklister, en uvurderlig kilde til viden – ikke kun for os selv, men også for udlandet. Denne viden er samlet i de danske Vejregler.

Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje og stier.

Vejreglerne medvirker til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Dygtige fagfolk og eksperter fra hele vejsektoren står bag udarbejdelsen af Vejreglerne.

Vejreglerne findes i dag kun elektronisk og omfatter en lang række forskellige håndbøger opdelt på forskellige hovedemner. Velreglerne er ikke opdelt på trafikantgrupper, udover en særlig Vejregel vedrørende kollektiv trafik. Ønsker man således viden om en given cykelrelateret problemstilling, skal man ofte lede efter relevant information i flere af Vejreglernes håndbøger, hvilket kan gøre det meget besværligt. I værste fald overser man vigtige hensyn til cykeltrafikken, fordi denne viden ikke er samlet ét sted.

Formålet med Håndbog i Cykeltrafik er at samle al trafikteknisk viden om cyklisme i én håndbog for at lette og fremme brugen af best practice omkring udformning af sikre og fremkommelige faciliteter for cyklister.

Download håndbogen her

Haandbog_i_cykeltrafik_forside

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.