Skoleveje — 28 januar 2017

Der er gennemført et stort projekt rettet mod skolebørn i Odense, Cyklisternes By. Succeskriteriet var, at mindst 25 skoleklasser og 500 skoleelever skulle involveres i projektet.

Projektet

Mobilitetsvanerne formes allerede i barndommen. De fleste skolebørn vil helst transportere sig til fods eller på cykel, specielt for at følges eller mødes med kammerater på vejen. Men nogle gange er det forældrene, der vælger bilen af praktiske årsager. Børn er imidlertid ofte gode til at påvirke forældrenes vaner. Børnene skal inddrages i trafikløsninger for deres lokale område, så de får et meget større ejerskab til trafikløsningerne. Effekten kan blive større, hvis børnene selv har været med til at skabe løsningerne.

Det vigtigste element i at nå målene er samarbejde med skolerne og forældrene. Det kan understøttes af undervisningsmateriale om grøn mobilitet og forslag til forældreindsatser for transport til og fra skole. Inddragelse af eleverne vil give kreative bud på løsninger, der kan komme dem selv til gode. Samarbejder med skoler om mobilitet kan på kort sigt medvirke til, at bilture til skole halveres – især blandt de mindre børn. Hertil kommer sundhedseffekten og den langsigtede effekt af børnene som fremtidens trafikanter.

Resultater

Odense Kommune tilbød et kreativt undervisningsforløb til alle skolerne bestående af 2 workshops a’ 3 timer og en mindre event. I forløbet blev eleverne inddraget i udviklingen af en mere sund og bæredygtig transport til skole med fokus på elevernes egen skolevej.

480 elever fordelt på 8 skoler og 20 klasser har analyseret sig frem til de steder på deres skolevej, hvor de var trygge og utrygge. De har arbejdet med forslag til, hvordan skolevejen kunne gøres mere tryg – både for dem selv og for resten af skolens elever. Derudover skulle de udvikle en kampagne, der skulle få flere af skolens elever til at gå eller cykle til skole. Afslutningsvis har resten eller dele af skolen været involveret i et mindre event, hvor elevernes konkrete idéer og aktiviteter blev præsenteret, hvorfor 1.600 elever har været en del af projektet.

Der er kommet en række overraskende projekter ud af det, som tydeligt viser, hvor meget en stump sti, et skilt eller en sjov kampagne kan rykke. Generelt har der været stor pressedækning på projekterne. Mange af projekterne har været med til at bane vejen for andre trafik- og cykelprojekter på skolerne.

Der er en målopfyldelse på 320 %.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.