“Det kan godt betale sig at få endnu flere danskere til at cykle bare en halv time om dagen. Det giver bonus både i form af forbedret livskvalitet, flere leveår, mindre forurening og færre ulykker. Der er kort sagt kroner at spare på sundhedsbudgetterne”, Cit. Ugeskrift for læge, 2005;167(20):2210.

Trafitec, (Cykling, sundhed og økonomi) har foretaget en beregning med eksempler på sammenhænge mellem cykling, sundhed og økonomi.

  • Fysisk aktive personer lever ca. 5 år længere end fysisk inaktive (def. på aktivitet findes i rapporten)
  • Hver ekstra cyklet kilometer udløser sundheds- og produktionsrelaterede gevinster for 5 kr. og 22 øre (2005 priser)
  • Københavns Kommune. 10 % flere cyklede km giver en gevinst på 214 mio i sundheds- og produktionsrelaterede udgifter.

Sund kommunal infrastruktur vil få os i bedre form

Kommunerne skal tænke i sundhed og bevægelse, når de planlægger infrastruktur. Fx i gode og sikre cykelstier, der får flere til at vælge en fysisk aktiv transportform. Det anbefaler Forebyggelseskommissionen, og Dansk Cyklist Forbund er helt på linje.

Kommunerne skal gøre det sunde valg lettere for borgerne. Kommuneplaner og lokalplaner skal udformes, så de fremmer fysisk aktivitet. For vi rører os for lidt i hverdagen, og derfor skal der bl.a. gode og sikre cykelstier til, så flere får lyst til at tage cyklen til skole, arbejde og indkøb.

Det var et af budskaberne fra formand Mette Wier, da hun tidligere i dag fremlagde Forebyggelseskommissionens nye anbefalinger fra rapporten “Vi kan leve længere og sundere”.

Længe efterlyst kobling. I Dansk Cyklist Forbund er der stor tilfredshed med anbefalingerne:
– Vi har længe efterlyst en kobling mellem folkesundheden og planlægningen af infrastrukturen. For selvfølgelig er det den enkeltes ansvar at komme i gang med at cykle og røre sig, men den enkelte kan jo ikke bygge en cykelsti til skolen eller arbejdspladsen. Det skal kommunen sørge for – og det er præcis det, der bliver lagt op til her, siger Jens Loft Rasmussen, direktør i Dansk Cyklist Forbund.

Danmark har et godt udgangspunkt, men kommuner og stat kan gøre endnu mere for at forbedre cykelstinettet, fastslår rapporten. Den anbefaler kommunerne at skabe rammer, som fremmer vores fysiske aktivitet. Fx gode og sikre cykelstier mellem bolig og arbejde og gode rekreative områder og cykelmuligheder i nærmiljøet.

Penge til at realisere

Rapportens anbefalinger hænger godt sammen med det netop indgåede grønne transportforlig, hvor der er afsat en mia. statslige kr. til fremme af cyklismen.
– Med den nye statslige cykelpulje har kommunerne alle muligheder for at føre anbefalingen om en bedre infrastruktur ud i livet. Puljen kan dække 30 % og i særlige tilfælde 50 % af kommunernes udgifter til cykelfremmende tiltag, siger Jens Loft Rasmussen.

300 mio pr. år i Roskilde Kommune som følge af trafikuheld

De samlede samfundsøkonomiske udgifter i forbindelse med alle uheld i Roskilde Kommune (inkl. de ikke politi registrerede) er ca. 1,9 mia. kr. for kommune- og statsveje (2003-2007). Udgifterne er materiale- og velfærdsrelaterede, samt direkte offentlige udgifter til hospitalsbehandling. Hertil kommer tabt arbejdsevne.

Kommunernes andel af omkostningerne er steget fra 40 % til 80 % som følge af kommunalreformen. Denne stigning svarer til den almene tendens, at kommunernes andel er øget med faktor 2.

Stigningen skyldes, at kommunerne efter kommunalreformen bærer en større del af udgifterne til fysioterapi, genoptræning, hjælpemidler, plejehjemsophold, sygedagpenge, førtidspension og taleundervisning. Roskilde Kommune afholder således ca. 80 % af de ovennævnte 1,9 mia. kr. over en 5 års periode, dvs. ca. 300 mio pr. år.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author