Kampagner & Kommunikation — 28 januar 2017

Der er gennemført en årlig cykeldag for skolelever i Odense, Cyklisternes By. Succeskriteriet var at lave et arrangement, hvor mindst 500 elever medvirkede hvert år i 2 år.

Projektet

Skolebørn kan motiveres til at cykle mere ved, at der laves en årlig cykeldag ved den nye cykelbane i Odense. Der skulle laves cykelaktiviteter og en lang række emner, der gavner både den fysiske aktivitet og fremmer indlæringen. Projektet skulle gennemføres i tæt samarbejde med skolerne.

Oplægget var, at det skulle foregå i den nye cykelarena, men i efteråret i 2014 var cykelarenaen ikke klar endnu, og derfor skulle der findes en anden lokalitet. Cykelarenaen stod færdig i 2015, men den er kun brandgodkendt til 149 personer. Derfor skulle der andre supplerende lokaliteter til.

Resultat

Der blev afholdt 3 årlige arrangementer i 2014, 2015 og i 2016.

I 2014 blev der lavet en skattejagt med Harry Potter tema under årets Harry Potter festival, hvor byens SFO’er var inviteret til at cykle ind og være med. 5 SFO’er med samlet 90 børn tilmeldte sig dagen. Alle børn, der kom på festivallen, havde også mulighed for at deltage i skattejagten, så samlet set var der 200 børn, der deltog i skattejagten. Aktiviteten var så populær, at biblioteket selv har valgt at gentage den de efterfølgende år.

I 2015 blev alle skoler inviteret til et inspirationsmøde for at definere, hvad dagen skulle indeholde. Det blev en stor dag frem for flere små, og derfor blev hele Idrætsparken bestilt til arrangementet. For at få et varieret tilbud til eleverne blev en række lokale idrætsforeninger inviteret med på dagen. Langt de fleste takkede ja, og på dagen var der 9 foreninger. 2 cykelhandlere stillede med mekanikere, som lærte børnene om vedligeholdelse af cyklen. Alle klasser kom igennem 3 – 4 aktiviteter på dagen, som de selv havde været med til at vælge. 500 elever og deres lærere deltog på dagen.

I 2016 blevet arrangementet gentaget, dog med flere foreninger. 14 foreninger deltog med i alt 15 aktiviteter. Der deltog i alt 564 elever og deres lærere.

Dermed var der samlet set en målopfyldelse på 126 %.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.