Kampagner & Kommunikation — 22 januar 2017

Odense, Cyklisternes By har gennemført et nyt tiltag for at flere til at benytte delebiler – Delebil, hvis du helst vil cykle!

Målgruppen var bilejere uden fast behov for bil. Succeskriteriet var, at antallet af brugere af delebiler i Odense skulle fordobles.

Projektet

Delebiler har fungeret i Danmark i over 15 år, men muligheden er ikke almindelig kendt. Mange vil kunne opnå store besparelser og mere sundhed uden at skulle gå på kompromis med deres transportbehov. Det afgørende er, at man ikke har behov for en bil til dagligt men kun en gang imellem. Som sidegevinst slipper man for bekymringer om reparationer, hærværk, værditab mv. I Odense var der ét delebilsselskab, da projektet begyndte, siden er yderlige et selskab startet op i Odense. Ved at gennemføre en informationskampagne skulle brugerne af delebiler kunne stige. Der var ingen afvigelser fra det planlagte.

Resultat

Efter dialog med Hertz og LetsGo blev der lavet en kommunikationsplan for uge 8 – 9 2015. Der blev sat ekstra fokus på de fordele, der er ved delebiler i Odense. Kampagnen var synlig både i gadebilledet, digitalt på Facebook og web, samt ved husstandsomdelte postkort. I kampagneperioden og tiden umiddelbart herefter var der en stigning på 70 % i forhold til de aktive medlemmer før kampagnen.  Det at skifte til delebil er en stor beslutning, og det forventedes, at der vil være en eftereffekt af kampagnen, og at der derfor med tiden vil komme flere til. Begge firmaer fortsætter med at markedsføre sig i Odense, så deres indsats vil også øge medlemstallene ved de to firmaer.

I november 2016 var medlemstallet steget til 494 medlemmer, før kampagnen var der 240 medlemmer i Odense. Dermed er der en målopfyldelse på 106 %.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.