Fietsvriendinnen eller cykelvenner er et uddannelsesprojekt, hvor belgiske kvinder hjælper indvandrerkvinder med at få cykelfærdigheder og erfaring. Projektet sætter indvandrere og ikke-indvandrere parvist sammen, og sammen kører de cykelture i en periode på 5 måneder.

Baggrund

Siden 2008 har integrationsafdelingen i byen Leuven givet cykelkurser målrettet indvandrerkvinder med henblik på at give grundlæggende cykelfærdigheder. Men trods dette initiativ er det stadig en enorm barriere for indvandrerkvinder at begynde med at cykle i byen.

Cykelvenner projektet ønsker også at fremme mobilitetsmulighederne for indvandrerkvinder. Hvert år søger de at matche 10 par cykelvenner, herunder en erfaren kvindelig ikke-indvandrer frivillige og en indvandrerkvinde, der netop har afsluttet integrationsafdelingens cykelkursus. Hvert par skal tage på mindst 5 cykelture sammen. Målet er at forbedre indvandrerkvindernes cykelfærdigheder og selvtillid, gøre dem opmærksomme på de positive virkninger, cykling har på deres personlige liv og hjælpe dem at integrere sig i det belgiske samfund.

Implementering

I 2008 lancerede integrationsafdelingen i Leuven, Mobiel 21 og KVLV (en kvindeorganisation) cykelvennerprojektet i byen Leuven. Fra 2011 søger Mobiel 21 at organisere projektet i tre forskellige kommuner hvert år i samarbejde med lokale indvandrerorganisationer og sociokulturelle grupper.

Hvert år indkaldes ikke-indvandrer cykelvenner, hvilket sker via Mobiel 21’s hjemmeside og nyhedsbrev, specielle medier og hjemmesider for frivilligt arbejde. Immigrantkvinder rekrutteres via integrationsafdelingen.

Projektet starter med en happening, hvor kvinderne mødes og bliver matchet i par. Projektets initiativtagere giver indledende coaching og opfølgningssessioner med parrene, hvor de overvåger fremskridt og tager stilling til eventuelle problemer. Desuden er tre forskellige workshops afholdt på hvert sted omkring færdselsregler for cyklister, interkulturel kommunikation, mindre cykelvedligeholdelse og betydningen af og fordelene ved cykling.

Resultater

Samlet set for de 3 år, som projektet har kørt, har resultaterne været meget positive. De fleste af målene blev nået med hensyn til antallet af deltagende par og cykelture. En central succesfaktor vedrører samarbejdet mellem de forskellige organisationer, KVLV og Mobiel 21 år, som rekrutterer ikke-indvandrerkvinder og integrationsafdelingen, der rekrutterer indvandrerkvinder. Undervisningen i trafikale færdigheder for indvandrerkvinder var en meget givende oplevelse for ikke-indvandrerkvinderne.

Måske er den vigtigste hindring for initiativet den indsats, som det kræver for at kontakte og rekruttere indvandrerkvinderne. Det var også vigtigt at sikre den indvandrende kvinde tilstrækkelige cykelfærdigheder, så de kunne deltage i projektet. Nogle indvandrerdeltagere var tilbageholdende med at blive fotograferet, hvilket begrænsede omtale og kommunikation af projektet til andre mennesker. For ikke-indvandrerkvinder var det vigtigt at give dem klare oplysninger om forsikring og deres erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author