Cykelparkering Kombinationsrejser — 06 januar 2016

Trafikstyrelsen har udgivet et idékatalog om at forebygge cykeltyverier ved de danske togstationer.

Hver dag parkerer ca. 70.000 togrejsende cyklen ved en station. Men alt for mange vender tilbage til et tomt cykelstativ. Det er ikke alene frustrerende og besværligt at få cyklen stjålet. Måske tør den uheldige cyklist ikke cykle til stationen næste gang, og holder i værste fald helt op med at bruge toget. Cykeltyveri må ikke blive en barriere for at kombinere cyklen med den kollektive trafik.

Cykeltyverier ved stationer kan ikke fuldstændigt forhindres, men ved forskellige tiltag kan antallet nedbringes. Det kan fx være tiltag, som besværliggør cykeltyvens arbejde og dæmmer op for de impulsive cykeltyverier. De mere organiserede cykeltyverier er langt sværere at forhindre.

Det er afgørende, at tiltag mod cykeltyverier ikke gør det unødigt besværligt og tidskrævende at parkere cyklen. Jo mere krævende en løsning er for brugeren, jo færre benytter den.

Der findes ikke én universel løsning, der kan forhindre cykeltyveri. Der bør arbejdes med flere forskellige løsninger i bestræbelserne på at finde den rigtige kombination af sikring og brugervenlighed.

Cykeltyverier ved stationer kan i et vist omfang forebygges ved at indrette cykelparkeringen efter kriminalpræventive principper, som giver en højere grad af naturlig overvågning og cykeltyven dårlige arbejdsvilkår: Bedre oversigtsforhold, tryghedsskabende belysning samt renholdelse og vedligeholdelse. Dermed kan god byplanlægning også have indflydelse på, om cykelparkeringsområdet opleves som trygt, praktisk og indbydende.

Bedre oprydning i den eksisterende cykelparkering kan bidrage til at give den ekstra kapacitet, som der næsten altid er behov for.Oplysning og målrettede kampagner på stationerne kan anvendes, når eksempelvis nye tiltag skal kommunikeres, man vil forbedre cyklisternes låsepraksis, eller hvis man vil opfordre brugerne til at tænke sig bedre om, når de parkerer cyklen, f.eks. ved at bruge en ekstra lås.

Samlet set er den ideelle cykelparkering:

  • Tæt på toget
  • Tilstrækkelig hvad angår kapacitet
  • Tyverisikret
  • Tryg og overskuelig
  • Pladsbesparende – så der er plads til mange cykler
  • Nem at bruge i hverdagen
  • Nem og billig at vedligeholde
  • Pæn og velholdt

Læs mere i rapporten Stop cykeltyven – inspirationskatalog

 

 

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.