Cykelparkering Infrastruktur — 05 november 2017

Nu er det blevet muligt at cykle under jorden i Odense bymidte og på den måde få en vigtig smutvej som cyklist.

Den 4 sporede Thomas B. Thriges Gade har siden 1960’erne skåret Odenses bymidte over i 2 dele.  I 2014 blev gaden lukket for trafik, og byggeriet gik i gang. Den nye bydel skal bestå af boliger, kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum.

Cyklisterne får en supercykelsti igennem den nye bydel fra nord til syd.

Under den tidligere Thomas B. Thriges Gade anlægges et sammenhængende underjordisk parkeringsanlæg. Anlægget får i alt 5 op- og nedkørsler og kommer til at rumme 1.000 p-pladser og 300 cykelstativer.

Den nordlige halvdel af p-kælderen åbnede i 2016. Der er indkørsel til p-kælderen via Nørregade, Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. For at give cyklisterne bedre mulighed for at komme til cykelparkeringen blev cykling på ramperne testet 1:1 sammen med politiet. Det er nu tilladt at cykle på 2 af ramperne, og der ses på tilsvarende muligheder, når de sidste 2 ramper åbnes. Dermed vil cyklisterne potentielt kunne cykle under jorden via 4 ramper.

Der er tilstrækkelig loftshøjde til cyklisterne, og bilernes hastighed er dæmpet med bump.

Cykelparkering

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.