Trafiksikkerhed — 29 marts 2013

Fredericia og Helsingør får hver 10.000.000 kr. fra staten til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, og de bidrager selv med yderligere finansiering på ca. 5.000.000 kr. hver.

Fredericia Kommune vil dermed investere massivt i trafiksikkerhed. Det vil forhindre ca. 30 % af alle ulykker og personskader i Fredericia by svarende til 230 ulykker og 70 personskader færre over en 10 årig periode.

Det vil gøre Fredericia til en mere trafiksikker by, ikke mindst for cyklister og gående. Vi får mulighed for at foretage en lang række ombygninger af kryds og strækninger, etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, lave tekniske forsøg og meget mere.

– siger trafikplanlægger Troels Andersen.

Formålet med at udnævne trafiksikkerhedsbyer er at reducere antallet af personskader og ulykker i byerne som helhed. Samtidig skal projekterne bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med trafiksikkerhed.

Årets trafiksikkerhedsby er et afgrænset byområde, hvor det er muligt at gennemføre en helhedsløsning, der højner trafiksikkerheden generelt. Tiltagene skal primært være fysiske, vejtekniske tiltag og kampagner, undervisningsmateriale og politikontrol. Projektforslagene skal kombinere både kendte og innovative tiltag på en nyskabende måde.

Tidligere er byerne Gladsaxe, Herning, Silkeborg og Svendborg blevet kåret som trafiksikkerhedsbyer, hvor der nu er igangværende projekter. Statens budget indeholder også mulighed for 2 trafiksikkerhedsbyer i 2014.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.