Trafiksikkerhed — 23 februar 2013

Skive Kommune har igennem en årrække afprøvet cykelspejle, som skal give lastbilchaufførerne bedre overblik over cyklisterne i forbindelse med højresving. Derfor er det nu interessant at se, hvilke erfaringer der er gjort, herunder ændringer i ulykkesbilledet.

En medarbejder fik idéen fra et katalog fra Dansk Signalmateriel og opsatte forsøgsvis det første cykelspejl i et af de mest trafikerede signalanlæg (Ågade-Sdr. Boulevard-Østerbro-Østertorv) i centrum af Skive i 2004. Spejlet holdt dog kun fra mandag til torsdag, formentligt udsat for hærværk fra byens natteliv, som ligger tæt på krydset.

I forbindelse med udarbejdelse af Skive Trafiksikkerhedsplan 2005 – 2009, blev det trafikerede signalanlæg Viborgvej-Østerbro-Engvej-Brårupvej udpeget til trafiksikring med cykelbaner og cykelspejle i alle retninger. Tiltaget skete på baggrund af en ophobning af trafikulykker med personskade i en 5 års periode fra 1999 – 2003, 12 trafikulykker med 6 personskader – heraf 4 trafikulykker med højresvingende trafikanter, som påkørte og kvæstede 2 cyklister og 2 knallertkører.

Tilsvarende blev signalanlægget ved krydset Egerisvej-Brårupvej-Thorsvej syd for byens centrum udpeget til lignende trafiksikring med cykelbaner og cykelspejle i alle retninger. Tiltaget skete også på baggrund af en ophobning af trafikulykker med personskade i en 5 års periode 1999 – 2003, 3 trafikulykker med 2 personskader – begge med højresvingende trafikanter, som påkørte og kvæstede 2 cyklister.

Cykelspejlene blev etableret i 2005 – 2006.

Cykelspejl

Der er ikke sket trafikulykker med højresvingende lastbiler og cyklister i de to kryds fra 2006 til nu. Der er i den 7 års periode samlet set for begge kryds sket 3 trafikulykker mellem bløde trafikanter og højresvingende personbiler. De implicerede var 1 knallert, 1 fodgænger og 1 cyklist, og modparten var en højresvingende personbil – med 1 alvorlig kvæstet og 2 lettere kvæstede personer.

I det nuværende Skive Færdselssikkerhedsråd deltager en repræsentant fra Dansk Transport og Logistik, som er meget begejstret for cykelspejlene, der forbedrer højresvingede chaufførers mulighed for at overskue og følge cyklister frem mod krydset.

Spejlene efterses af vores Skive Kommunes driftsafdeling, da det sker, at uvedkomne ændrer ved indstillingen.

Tidligere overvejelser omkring tilsvarende løsninger i Odense Kommune blev afvist, da kommunen og Cyklistforbundet vurderede, at cyklistspejle ikke forbedrede lastbilchaufførernes udsyn ved svingning. Erfaringerne fra Skive viser dog, at der måske er en gevinst at hente. Tesen kunne være, at bare eksistensen af cyklistspejlene øger lastbilchaufførernes opmærksomhed?

Erfaringerne er baseret på samtidig etablering af cykelbaner, som også kunne have påvirket ulykkesbilledet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author