Infrastruktur — 22 januar 2017

Odense, Cyklisternes By har gennemført flere tiltag for at markedsføre de nye SuperCykelstier.

Målgruppen er de cyklister, der i dag ikke bruger cyklen ret ofte. Øvrige cyklister skal fastholdes som brugere af SuperCykelstierne. Succeskriteriet var, at antallet af cyklister på SuperCykelstierne ville stige med 10%

Projektet

I 2013 blev den første etape af den nye SuperCykelsti åbnet. Det blev markeret ved en officiel åbning med deltagelse af elever og lærere fra Paarup Skole. Ud over dette event og presseomtalen, er der ikke gjort yderligere for at markedsføre SuperCykelstierne i Odense.

Borgerne  skal gøres opmærksomme på de forbedrede tilbud til cyklisterne. Det skal også synliggøres, at udbygningen af et SuperCykelstinet er et igangværende projekt, der rækker mange år ud i fremtiden og er et centralt element i realiseringen af visionen om at gøre Odense til Danmarks bedste cykelby. Dermed vil en markedsføring af supercykelstierne også være med til at synliggøre andre initiativer på området.

Der skal skabes et fundament for fremtidige tiltag og ikke mindst de kommende etaper af SuperCykelstierne. Der udarbejdes en kommunikations- og markedsføringsstrategi for, hvordan viden om SuperCykelstien bredes ud til alle borgere, og ikke kun til de, der i øjeblikket bruger den.

Resultat

Projektet gik ud på at lave en kommunikationsstrategi for SuperCykelstierne. Herudover er der gennemført events, kampagne og motivering af de eksisterende brugere.

August 2014, umiddelbart efter at Thomas B. Thriges Gade lukkede i bymidten, blev der lavet en event for at markere, at cyklister stadig kunne komme igennem, og at der ville komme en SuperCykelsti i området. Borgerne blev tilbudt cykelservice og en snak om cyklisme. Det nåede ud til ca. 8.000 borgere.

Der er samtidigt startet et fællesskab for SuperCyklister, defineret ved de cyklister, der cykler mere end 6 km til og fra skole eller arbejde. De har et lukket forum på Facebook, og et udvalg af lokale forretninger tilbyder dem rabat. Der er pt. 275 tilmeldte SuperCyklister.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.