Infrastruktur — 05 december 2016

Siden 2014 har Kræftens Bekæmpelse udført Skoletransportundersøgelsen. Det er en kortlægning af, hvilke transportformer skoleelever benytter til og fra skole. Mange danske kommuner har benyttet denne mulighed, og det afspejler stor fokus på både trafiksikkerhed og sunde vaner.

Mellem 2014 og 2016 er undersøgelsen blevet gennemført i 10 forskellige kommuner og intentionen er, at Skoletransportundersøgelsen i løbet af få år gennemføres i størstedelen af landets kommuner. Kræftens Bekæmpelse har i slutningen af 2016 overdraget Skoletransportundersøgelsen til TransportLaboratoriet, der er stiftet for at videreføre opgaven. Forskerne, som står bag TransportLaboratoriet, har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse tidligere, og de kan derfor sikre, at alle analyser udføres på samme måde som hidtil.

En undersøgelse med stort anvendelsespotentiale

Der er tale om en undersøgelse, som har relevans på tværs af forskellige kommunale forvaltninger:

1.    Viden om transportadfærd kan bruges som et grundlag til at planlægge og gennemføre indsatser, der hvor behovet og potentialet er størst.

  • Facilitering af aktiv transport hos børn er særdeles vigtigt, idet sunde og aktive vaner føres med ind i voksenlivet.
  • En forøgelse af cykling og gang vil nedsætte trafiktrængsel generelt, og vil desuden bidrage til at nedsætte den samlede CO2 udledning.
  • Kortlægning af transportadfærden vil være et solidt basis til det videre arbejde med sikre skoleveje, cykelhandlings- og trafiksikkerhedsplaner.

2.    Kommunen kan tænke Skoletransportundersøgelsen ind sammen med øvrige kampagner og bruge data til at evaluere effekten af dem. Ved gentagne undersøgelser kan kommunen desuden evaluere effekten af for eksempel strukturelle og trafikale forandringer omkring skolerne.

3.    En kortlægning af skolebørns transportadfærd kan bruges til at følge udviklingen over tid og kan, såfremt det ønskes, bruges til at benchmarke kommunen op mod andre sammenlignelige kommuner. Data vil desuden kunne indgå i en database, der er repræsentativ på landsplan.

4.    Deltagelse i undersøgelsen vil være med til at sætte kommunen på landkortet som en sund og cykelvenlig kommune og understøtte certificering som cykel- og grøn transportkommune.

Vær med

TransportLaboratoriet kontakter de kommuner, som tidligere har deltaget i undersøgelsen, mens nye kommuner kan tilmelde sig undersøgelsen i 2017. Tilmeldingen kan ske ved direkte henvendelse til TransportLaboratoriet

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.