Planlægning Politik — 21 marts 2015

Cykeltrafikken i Odense er på vej op. Nye tal fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at andelen af cykelture i Odense er steget fra 22 % til 24 % på 1 år. Det svarer til, at odenseanerne i alt tager cyklen 12.000 gange ekstra om dagen. Transportvaneundersøgelsen er et middeltal for årene 2012 – 2014. At DTU’s tal er stigende, kan ses i sammenhæng med, at cyklisme er kommet på dagsordenen igen i Odense, blandt andet gennem Odense Kommunes mobilitetsplan. Bymidten er forandret til cyklisternes fordel ,og Supercykelstinettet rulles ud flere steder.

Der er kommet øget fokus på cyklisme i Odense. Odense Kommune har ambitioner om, at byen skal være et attraktivt sted at være cyklist, så endnu flere i fremtiden vil vælge cyklen til. Det kommer til udtryk i kommunens nye cykelhandlingsplan for 2015 – 2018.

Med de nye tal fra DTU er cykelhandlingsplanens mål om, at 25 % af alle ture skal foregå på cykel, også inden for rækkevidde. Visionen om at nå 30 % på sigt er nu realistisk, og betegnelsen ’Odense Cyklisternes By’ får større troværdighed.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.