Politik — 28 juni 2021

Staten har netop lavet en ny investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035. Aftalens initiativer skal bidrage til, at Danmark hænger bedre sammen, skal være med til at gøre samfundet rigere og skal understøtte en grønnere fremtid, som det hedder i teksten.

Forliget indeholder en ny pulje til cyklisme på 3 mia. kr.  Dette omhandler cykelfremme, cykelinfrastruktur og cyklens år. Puljen kan blandt andet anvendes til bedre og mere moderne cykelinfrastruktur med sikrere cykelstier, som forbedrer mulighederne for at undgå stop og konfliktsituationer, adskillelse fra kørebanen og ”grønne bølger” til forbedring af fremkommeligheden.

Af puljen udmøntes nu 150 mio. kr. til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen i København, som kan understøtte en god cykelinfrastruktur til Lynetteholm. Udmøntningen sker under forudsætning af et tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune.

Parterne er enige om at udpege 2022 som ’Cyklens år’. Året skal være med til at kick-starte et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt alternativ i hele landet, samtidig med at Danmark i 2022 også er vært for prologen i Tour de France.

200 mio. kr. placeres i en cykelpulje til medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter i 2022.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.