Infrastruktur Planlægning — 13 juli 2014

I disse år bygges der flere nye stibroer i de større danske byer. Det er stibroer, der i såvel størrelse som design og økonomi overgår alt, hvad vi har set tidligere. Der sættes en ny overlægger for, hvad man gør for at fremme cykeltrafikken.

Det handler om, at krydse større barrierer, som man ellers tidligere opgav at komme forbi af økonomiske årsager. Men ser man på investeringerne i såvel biltrafik som kollektiv trafik, er investeringen i stibroer faktisk ganske rimelige, antallet af brugere taget i betragtning. Nogle steder har man kunne vælge imellem stibroer og stitunneler, men lange stitunneler er svære at gøre lyse og trygge. Stibroer derimod kan blive designikoner i en bydel og bliver flotte udsigtpunkter for cyklister og fodgængere.

Hovenring

Man kan bestemt lade sig inspirere af en svævende cirkelrund stibro i Eindhoven. Stibroen er 72 meter i diameter og afvikler alt cykeltrafik overover et meget befærdet signalreguleret kryds. Stibroen forbedrer cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed. Den kostede 150 millioner kr. at anlægge i 2012.

København

Der bygges flere stibroer i København. Et eksempel er Åbuen, der er en 65 meter lang stibro, som blev bygget over Ågade i 2008. Den er en del af de grønne cykelruter på tværs af byen og virker som en moderne byport på tværs af den befærdede gade.

Men ellers er stibroerne i København koncentrerede omkring havnen, hvor cyklisterne kan opnå store gevinster. Bryggebroen er 190 meter lang og går mellem Kalvebod Brygge og Islands Brygge. Broen åbnede i 2006, og virker som svingbro for større skibe. Den kostede 48 millioner kr.

I 2014 er ruten blevet forlænget med stibroen Cykelslangen fra Havneholmen til Dybbølsbro. Dermed forbedres Søruten og forbindelsen til Universitetsruten og Havneruten. Ruten slynger sig i en organisk form og med en markant rød farve. Projektet har kostet 32 millioner kr.

Og flere stibroer er på vej omkring Kvæsthusmolen, Christianshavn og Operaen.

Odense

På tværs af Odense Kanal er der i 2014 bygget en helt ny bro, Odins Bro. Der er tale om en kombineret vej- og stibro. Derved sparer cyklisterne over 4 km., og broen indgår som en del af et samlet net af Supercykelstier. Stibroen udgør over 100 millioner kr. af den samlede investering.

I 2015 åbner en ny stibro over baneterrænet og forbinder bymidten med havnen. Stibroen indgår i Supercykelstinettet, og der er beregnet en forventet daglig cykeltrafik på 8.000 cyklister. Broen bliver et meget tydeligt ikon for cyklisterne i Odense. Projektet koster 130 millioner kr.

Odins Bro har givet cyklisterne en ny 4 sporet Supercykelsti

Odins Bro har givet cyklisterne en ny 4 sporet Supercykelsti

 

 

 

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.