Infrastruktur Trafiksikkerhed — 03 november 2012
Kantstenen sikrer mere og sikrere cykeltrafik

Det norske Teknisk Ukeblad refererer de danske erfaringer som rettesnor for, at Norge ikke blindt skal satse på cykelbaner som vejen frem til mere cykeltrafik:

– Den danske suksessen skyldes hovedsakelig konsekvent bruk av kantstein som skiller sykler og biler. Tryggheten for syklistene er tett knyttet til dette, og det er en avgjørende forutsetning for det høye antallet syklister i Danmark, som inkluderer barn og eldre, påpeker en av verdens ledende sykkeleksperter, den danske sivilingeniøren Troels Andersen. Han har vært sentral i sykkelprosjekter i blant annet København, Guangzhou og Mexico by.

I København har man målt en stigning i cykeltrafikken på 20 % og et fald på 10 % i biltrafikken, når man åbner en ny strækning med cykelsti. Ved cykelbaner stiger cykeltrafikken kun med 5 – 7 %, og biltrafikken falder ikke.

Læs mere

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author