Planlægning — 10 oktober 2012

Cykeltrafikken får et løft, og metroen i hovedstadsområdet bliver udbygget. Sådan lyder hovedelementerne i en ny aftale, som regeringen og en række partier i Folketinget i dag har vedtaget.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har i dag indgået en aftale, der imødekommer cyklister i hele landet samt brugere af metroen i København.

I perioden 2009-2014 er der afsat en samlet ”cykelpulje” på 1 milliard kroner, der skal styrke cyklismen. Med den nye aftale udmøntes for i alt 150 millioner kroner til cykelprojekter i hele landet. 30 procent af midlerne skal gå til projekter på statsvejene, mens 70 procent gives til projekter i blandt andet kommunerne.

”Vi fortsætter indsatsen for at give cykeltrafikken et løft i Danmark til gavn for både miljøet og folkesundheden. Siden 2009 er der udmøntet for i alt ca. 600 mio. kr. til cykelprojekter. Denne gang giver vi ca. 150 mio. kr. til en indsats, der favner bredt og både omfatter etablering af store cykelkorridorer i storbyer og sikre cykelstier ved skoleveje i mindre byer, der vil gavne trafiksikkerheden på skolevejene. Jeg er desuden glad for, at vi med aftalen fremmer cykelturismen i de ydre egne af landet,” siger transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

Ny metrolinje ser lyset
Også en helt ny metrolinje i hovedstadsområdet ser dagens lys med aftalen, da der etableres en ny metro fra Cityringen, der skal forløbe fra Østerbro til Nordhavn.

Projektet skal gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommune og staten.

”Den ny metro til Nordhavn vil give et markant løft til den kollektive trafik og sikre en attraktiv kollektiv trafikbetjening af Østerbro og den nye bydel i Københavns Nordhavn. Ved at etablere metroen i sammenhæng med Cityringen høster vi en masse gevinster. Vi sparer penge, sikrer en optimal planlægning i forhold til det øvrige metrobyggeri og mindsker generne af byggeriet. Samtidig skaber vi øget beskæftigelse,” siger Henrik Dam Kristensen.

YDERLIGERE MATERIALE
Læs aftalen her

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author