juli, 2014

Cyklisternes broer

I disse år bygges der flere nye stibroer i de større danske byer. Det er stibroer, der i såvel størrelse som design og økonomi overgår alt, hvad vi har set tidligere. Der sættes en ny overlægger [...]